Domiciliació bancària:

Domiciliació:

La normativa SEPA en vigor des del dia 1 de febrer de 2014 estableix que els mandats de domiciliació han de ser lliurats degudament signats i amb la adequada identificació del titular i de l’objecte tributari.

El número de compte CCC queda substituït per l'IBAN.

Es poden domiciliar tots els rebuts de cobrament periòdic incorporats en un padró.

Es pot fer la domiciliació, sol.licitar modificacions de compte o donar de baixa la domiciliació en qualsevol moment. Si l’ordre de domiciliació no es tramita dos mesos abans de l’inici del període de cobrament, la domiciliació será efectiva a partir de l’any següent.

Advertir que qualsevol alta/modificació de titular, objecte tributari, etc s’haurà de sol.licitar expressament la seva ordre de domiciliació.

La domiciliació es considera vàlida fins que es comunica el contrari. La domiciliació queda sense efectes per l'impagament reiterat dels rebuts.

Com fer la domiciliació:

Presencialment

  • Ajuntament de l’Escala,
    C/Pintor Joan Massanet, 34 –planta baixa-

Telemàticament-Seu electrònica-